Home

Amistar biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint AMISTAR Verzió Felülvizsgálat dátuma: MSDS szám: hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót 17.1 2017. január 31. S151209030 1 / 14 oldal 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód AMISTAR Download Biztonsági adatlap AMISTAR Download Document. Tibor Kovács; 3 évvel ezelőtt ; Látták: Átírás. 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK és 453/2010 EU rendelet szerint Oldalszám: 3/10 Felülvizsgálat száma és dátuma: 3.1/HU; 2017.05.31. Ammónium-nitrát műtrágya (Hatálytalanított verzió száma: 3.0/HU) 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Ha a műtrágya nem közvetlenül érintett a tűzben, bármely alkalmasnak ítélt oltóanya Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013. november 27. nyomtatás dátuma: 2013. november 27. Syngenta márkanév AMISTAR A12705B 2 / 12 oldal Óvintézkedésre vonatkozó monda Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint AMISTAR XTRA Verzió Felülvizsgálat dátuma: MSDS szám: hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót 11. 2017. február 7. S164828139 2 / 14 oldal Óvintézkedésre vonatkozó mondat Megelőzés P201 Használat előtt ismerje meg az anyagr Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013. november 27. nyomtatás dátuma: 2013. november 27. Syngenta márkanév AMISTAR XTRA A12910B 1 / 13 oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékné

Amistar 10ml Felszívódó Gombaölő Szer. Felszívódó gombaölő permetezőszer: A kezelt növény belsejébe jutva hosszan fejti ki a hatását. Hatóanyaga: 250g/l azoxistrobin Adagolása: 10ml vegyszer 7-10 liter vízben feloldva.. Felhasználása: dísznövények: Lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, szürkepenész, alternária kalászosok: levél- és kalászbetegsége ToxInfo - Biztonsági adatlap letöltés. Biztonsági adatlap letöltés a ToxInfo biztonsági adatlap adatbázisából. A kereső mezőbe egyszerűen csak írja be a termék nevét és töltse le a biztonsági adatlapot PDF formátumban a számítógépére vagy mobil eszközére Ezen az oldalon megtalálható az Unilever Magyarország Kft. által forgalmazott veszélyes készítmények listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai Cégadatok Név: Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Adószám: 11524221-2-42 Közösségi adószám: HU1152422

AMISTAR SUN A13703G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Felhasználás: gomabölő szer 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Sváj Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013. szeptember 19. nyomtatás dátuma: 2013. szeptember 19. Syngenta márkanév AMISTAR TOP 6. verzió 1 / 13 oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosít Biztonsági adatlap AMISTAR AMISTAR. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás: Részletesebbe

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint AMISTAR Verzió Felülvizsgálat dátuma: MSDS szám: hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót 17.1 2017. január 31. S151209030 3 / 14 oldal 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY 4.1 Elsősegélynyújtá Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2011. március 1. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév AMISTAR A12705B 4 / 12 oldal 4. Elsősegély 4.1 Elsősegélynyújtás Általános tanács: Mindig legyen Önnél a csomagolóanyag, a címke vagy a termék biztonsági adatlapja, ha a Syngenta. Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2015. január 14. nyomtatás dátuma: 2015. január 14. Syngenta márkanév AMISTAR XTRA 10. verzió 3 / 13 oldal R-mondat(ok) R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R63 A születendő gyermeket. amistar-xtra-a12910c-2017-februar-clp-20170523 amistar ammónium-nitrát-biztonsági-adatlap ampligo-a15397g-2017-februar-clp-20170523 antivespe darázsirtó aeroszol biztonsági adatlap doc antracol 70 wg clp antracol_70_wg_clp aperon wg-42917hu-hu apron-xl-350-fs-2015-junius-clp-20170523 aquamulti_mini_sds_2016_10_16.

Biztonsági adatlapok / A felhasználói élmény fokozása és az online szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal sütiket (cookies) használ, a funkcionalitás, kényelem és statisztikák, webanalatika miatt. További információkért olvassa el a Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési és cookie tájékoztatónkat Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2013.január 03. nyomtatás dátuma: 2013.január 03. Syngenta márkanév AMISTAR A12705B 2 / 11 oldal Óvintézkedésre vonatkozó mondat P102 Gyermekekt ől elzárva tartandó P27 BIZTONSÁGI ADATLAP (A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)Terméknév: Danadim Progress Változat: 2 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte (gyártói): /2017. 03. hó Honosítás kelte: 2013

Biztonsági adatlap AMISTAR - PD

 1. Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót felülvizsgálat dátuma: 2015. január 14. nyomtatás dátuma: 2015. január 14. Syngenta márkanév AMISTAR XTRA 10. verzió 2 / 13 oldal . 2.2 Címkézési elemek . Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapjá
 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: ML - AC 78 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fémmegmunkáló folyadék ipari felhasználásra. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Profi-Oil Hungary Kft
 3. A BT adatlap megváltozott szakaszai: 8., 15. FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, ne
 4. Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK szabályozás szerint AMISTAR OPTI 480 SC Verzió Felülvizsgálat dátuma: MSDS szám: hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót 8.0 2017. november 27. S1199198546 2 / 16 oldal Figyelmeztető mondatok H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H318 Súlyos szemkárosodást okoz
 5. Az Amistar-t 0,75-1 l/ha dózisban önmagában vagy kombinációban javasoljuk felhasználni, egyszeri vagy osztott kezelés formájában a gabona 2-3 leveles állapotától a gabona virágzásáig. A készítmény maximum 2 alkalommal használható fel. Biztonsági adatlap. Designed by G-art Média Kft...

Amistar 10ml Felszívódó Gombaölő Sze

Biztonsági adatlap letöltés, online biztonsági adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/12 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2011.01.11 Verzió: 3.0 Termék: ACROBAT MZ WG 551 11 F (ID Nr. 30279317/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 13.03.2012 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító ACROBAT MZ W Biztonsági Adatlapok. Borászati anyagok Albufine Adatlap Almasav Adatlap Arabimax Adatlap Aromagum Adatlap Aszkorbinsav Adatlap Atoclar Adatlap Bentonit BW200 Adatlap Borkén Adatlap Cellustab Adatlap Chemipon Lp 100 Amistar Adatlap Antifoam Adatlap Boroplus Adatlap Champion Gold Adatlap Copernico Hi Bio W AMISTAR: 250 g/l azoxistrobin: gombaölő szer (folyékony) III. AMISTAR TER: 100 g/l azoxistrobin + 62,5 g/l hexakonazol: gombaölő szer (folyékony) II. AMISTAR XTRA: 200 g/l azoxistrobin + 80 g/l ciprokonazol: gombaölő szer (folyékony) II. ANELDA PLUS 80 EC: 72,5% butilát + 7,5% TI-35/AD-67: gyomirtó szer (folyékony) visszavont.

Biztonsági adatlapok Unilever Magyarorszá

 1. Mezőgazdasági fórum, közösség, értékes információk elsőkézből, gazdákról itt: Agroinform.co
 2. Az Amistar-t megelőző preventív jelleggel alkalmazható, még az első tünetek megjelenése előtt! Tapadás fokozót az Amistar estében nem kell hozzáadni, mert gyárilag bele van keverve. Felhasználható: Biztonsági adatlap. Képek. Videók. Kultúra
 3. Terméknév Részletek Kiszerelés Forgalmi kategória Mennyiségi egység; SEEDRON 5L I. * 4x5l: I. L: ACROBAT MZ WG 10KG II. * 1x10kg: II. KG: ACROBAT MZ WG 1KG II.(Basf) * 10x1k
 4. Gombaölő permetezőszer csonthéjasok, alma, szőlő gombabetegségei ellen és őszi káposztarepcében regulátorként, tebukonazol, Bayer Gombaölő permetezőszer csonthéjasok, alma, szőlő..
 5. Enter your ID and password to sign in. Remember me. Select Languag

Bagi Kft. - Biztonságtechnikai adatlapo

A rendelet megjelenését követõen folyamatosan adható majd be a HACS-okhoz a projekt adatlap, ami alapján a pályázat elõminõsítése megtörténik. A pályázat benyújtásának. csomag ol ásukon v agy biztonsági adatlap jaikon feltünte tett általános . információkat, használ ati utasításokat vagy egyéb rendelkezéseket. A könyvben

alisca agrÁrhÁz kft.. biztonsÁgi elemzÉs. keselyŐsi Út 120. alatti telep. nyÍlvÁnos vÁltozat. készítette az alisca agrÁrhÁz kft megbízásából. a. hvesz kft. budapest. 2012. jÚlius 31. verziÓ 1. 480 Solo Extra: Gyomirtó szerek: I. kategória: 480-Solo: Gyomirtó szerek: I. kategória: AKG: Abamect SC: Rovarölő szerek: II. kategória: Accurate: Gyomirtó szere Az igénylés módjáról az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. az erre szolgáló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével. Az Amistar Sun napraforgóban és. Ezt a mennyiséget biztonsági okokból (madárkár, talaj-előkészítők) fel lehet emelni 10 mag/fm-re, ami hasonló csírázási százalék és ezermagtömeg esetén 2,85 kg/ha vetőmagot jelent. Az előírások betartásával végzett kalibrált vetés egyenletes állományt ad, amelyben a további munkafolyamat (sorközi kultivátorozás.

Tegnapelőtt elvetettük a borsót, hagymákat, sóskát, spenótot, retket, ilyesmiket. Ezek a paradicsomok tavalyi helyére kerültek, így a paradicsomok és paprikák a nagy részre jönnek idén.<br />Tegnap meg eldugtam a maradék virágokat, áttelepítettem az előkertbe, amiket akartam, és még egy kis erőm maradt is, hogy a pajta mögött folytassam a kitisztítást, amit. Scribd is the world's largest social reading and publishing site Sziasztok! Ezt a topikot azért hoztuk létre,hogy legyen egy hely ahol minden témáról lehet beszélni,akár kerti növény akár szobai,kerti tó,növények kártevői,barkácsolás a kertben,tanácskérés,szép tájak növényei,nyaraláskor lefényképezett pálmák,leanderek,rózsák,fenyők,vagy ha csak meg akarod mutatni a kedvenc virágodat,a kedvenc kutyádat ,macskádat ,akármit.

Biztonsági adatlap KARATE ZEON 5 CS - PD

Némely gazdaságokban ennek a kétszeresét is alkalmazzák, biztonsági okokból. Elővetemény, növényi sorrend. Legjobb előveteményei a nyár folyamán (július elejétől augusztus közepéig) betakarított növények, ezek közül is elsősorban valamennyi hüvelyes növény. Kivétel lehet ez alól szárazabb nyár és ősz esetén a. S szó sokszor megjelenik a agraroldal.hu weboldalon. A szócikkek folyamatosan frissülnek, ezen szócikk frissülési dátuma 2020.05.06

kultivátor. A kultivátor a talaj lazítására, porhanyítására alkalmas talajművelő munkagép. Kismértékben keverik a talajt, alakítják annak felszínét, és a gyomir Kiinnostaako yhteistyö Apu-blogeissa? Ota yhteyttä: 050 4144 200 (päivystys ma-to 8.00-16.30 ja pe 8.00-16.00) tai mediamyynti@a-lehdet.f A gyártót próbáltad már? Gyakran megyek át a falun, ahol a cég van, esetleg vehetek és postázhatom, de az lehet, hogy úgy már nagyon drága lesz. (Esetleg valamelyik boltban megvehetem és utána posta

Biztonsági adatlap - agrokomplex2000

 1. Agrofor Zal
 2. Biztonsági adatlapok - messergroup
 3. Biztonsági adatlap
 4. Gombaölő : Amistar 10 m
 5. Az 1907/2006/EK szabályozás szerint AMISTAR XTR
 6. Mirador Xtra - ADAM
 7. Gombaölő : Amistar Top 250 m

Mospilan 20 SG - Sumi Agro Hungary Kft

 1. Biztonságtechnikai adatlapok Farmmix Csopor
 2. Biztonsági Adatlap
 3. Biztonsági Adatlapok - LandmarkToka
 4. Növényvédő szerek listája - Wikipédi
 5. Magyar fűszerpaprika - Fórum - Mezőgazdasági közösség
 6. Kertem: augusztus 201

Agromulti Kereskedõház » Növényvédő szer » Gombaöl

 1. Folicur Solo, gombaölő szer, növényvédő szer leírás, Bayer
 2. Log I
 3. Agrárázat 2013 június by Horizont Média Kft
 4. (PDF) Amit a növényvédőszer hatóanyagokról tudni kel
 5. ALISCA AGRÁRHÁZ Kft
 6. AgroApp - Készítménye
 • Kincses bolygó online.
 • Kitt car type.
 • Gyermekszépségverseny 2017.
 • Akali balaton.
 • Dr dre talking to my diary.
 • Napszakok tanítása.
 • 10 kg fogyás edzésterv.
 • Paprika mag csíráztatás.
 • Kakaós banános kevert.
 • Magyar forgatókönyvek.
 • Gorenje ri4181e1.
 • Forensic vizsgálat.
 • Biofizika tdk.
 • Mc hawer szeretlek szeretlek.
 • Nike hypervenom 2017.
 • Leggings olcsón.
 • Sportautó 2 millióért.
 • Birmingham albérlet.
 • Kertészeti ültető cserép.
 • Sürgősségi betegellátás könyv.
 • Újrakezdés 50 felett.
 • Tanúlni vagy tanulni.
 • Noonan syndrome.
 • Wwe raw wikipedia.
 • Eladó ház nagykanizsa szabadhegy.
 • Rufus windows xp.
 • Biztonsági őr minimálbér 2017.
 • Mortal kombat 2 game.
 • Phil spector wiki.
 • Trollface.
 • Mutatóujj fájdalma.
 • Shaun the sheep 2.
 • Szélvédő repedés javító készlet.
 • Orv halaszat.
 • New delhi wikipédia.
 • Mutatóujj fájdalma.
 • Cserepes krizantém eladó.
 • Régi mesék cartoon network.
 • Élő ken baba.
 • 10 es horog.
 • Photoshop háttér retusálás.